INFORMACIÓ EXTRAESCOLAR POLIESPORT 2017-2018

El poliesport és una de les activitats extraescolars, d’educació no formal, ofertes per part de l’Escola Pia d’Olot. Dirigida a nens i nenes de P4 fins a 1r de primària la qual inclou des de la pràctica de jocs on es desenvolupen les habilitats motrius bàsiques fins a activitats més dirigides a l’ iniciació en diferents esports. 
També que a partir de la pràctica esportiva aprenguin a conèixer i respectar normes, a guanyar i perdre, a cooperar amb els companys, a mostrar-se autònoms en diferents rutines, etc..tot a partir d’una vessant més lúdica com n’és el joc i l'esport.

OBJECTIUS 
1.Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.
2.En funció de l’etapa formativa:
1.Iniciar-se en els diferents esports.
2.Desenvolupar habilitats motrius bàsiques a través del joc.
3.Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.
4.Promoure hàbits d’esforç i superació personal.
5.Promoure actituds de respecte i tolerància.

Monitors: Judit Roca
Horari activitat:
     Dilluns i divendres (17.00 a 18.15h)
     Data inici activitat: 2 d'Octubre de 2017
     Data fi activitat: 18 de Juny de 2018

Lloc d’inici de l’activitat i recollida de l’alumnat: Aula de psicomotricitat (gimnàs) de l’escola
Funcionament acompanyament alumnes P4,P5, 1r a l'activitat: A la sortida d'escola, els mestres acompanyaran a l'alumnat a la ludoteca i allà la monitora responsable passarà a recollir als alumnes de P4, P5 i 1r inscrits a l'extraescolar de Poliesport.
*Si el pare/mare/tutor legal recull a l'alumne a la sortida de classe, és la seva responsabilitat acompanyar-lo a l'activitat extraescolar.  
-