INFORMACIÓ EXTRAESCOLAR FÚTBOL 2017-2018


El futbol és una de les activitats extraescolars, d’educació no formal, ofertes per part de l’Escola Pia d’Olot. És una activitat dirigida a nens i nenes a partir de P5, tant de dins com fora de l’escola.

Es realitzen dos entrenaments setmanals i un partit al cap de setmana (categories inferiors normalment dissabte al matí), ja sigui en àmbit escolar (Consell comarcal de la garrotxa) o federat (Federació catalana de futbol).

Els nostres principals objectius són:
 • Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.
 • Aprendre la tècnica i la tàctica del futbol en funció de l’etapa formativa.
 • Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.
 • Promoure hàbits d’esforç i superació personal.
 • Promoure actituds de respecte i tolerància.
Pretenem que els nostres jugadors i jugadores no apliquin  només aquests aprenentatges dins la pràctica esportiva, sinó que els pugui transmetre també a l’àmbit quotidià.


 • Coordinador : Albert Canal 
 • Equips
 • Horaris d’entrenament temporada 2017/2018
 • Data inici activitat (2017/2018): 
- Federats: 22 d'Agost
- No federats: 12 de Setembre
 • Data fi activitat: 21 de Juny de 2018
 • Funcionament acompanyament alumnes P5 a activitat: A la sortida d'escola, els mestres acompanyaran a l'alumnat a la ludoteca i allà el monitor/entrenador responsable passarà a recollir als alumnes de P5 inscrits a l'extraescolar de futbol. 
*Si el pare/mare/tutor legal recull a l'alumne a la sortida de classe, és la seva responsabilitat acompanyar-lo a l'activitat extraescolar.  
 • Reunió inici de curs: (Pendent confirmació)
 • Documentació necessària a entregar al coordinador-responsable de futbol per tal de poder tramitar la fitxa corresponent:
- Equips federats (Portal del federat)* Cal posar-se en contacte amb el coordinador-responsable.

- Equips comarcals. Cal anar al consell esportiu a fer l'inscripció i entregar la següent documentació (*S'explicarà a la reunió d'inici de curs):
 • Fotocòpia d’inscripció del consell esportiu
 • Fotocòpia targeta seguretat social
 • Foto de carnet